Programi

Ovisno o potrebama djeteta kroz individualni i grupni rad provode se različiti programi:

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI TRETMAN: Program poticanja fine motorike, grafomotorike, grube motorike, pažnje i koncentracije, vizualne percepcije, vizualno-prostorne orijentacije, vremenske orijentacije, taktilne percepcije, razvoj matematičkog mišljenja, predčitalačkih vještina, socijalnih vještina, komunikacije, vježbe taktilne desenzitizacije, vježbe vestibularne aktivnosti, vježbe propriocepcije / položaj u prostoru / motorno planiranje, razvoj vizualne diskriminacije, vježbe oralno-motorne stimulacije, vježbe za razvoj gnostičkih funkcija, vježbe za razvoj olfaktornih funkcija, modifikacija ponašanja.

PODRŠKA U UČENJU: Uključuje rad s djecom od 1.-4.razreda osnovne škole kojima je potrebna dodatna podrška u lakšem svladavanju školskog gradiva. Pomoć u organiziranju i planiranju učenja odabirom primjerenih strategija i načina učenja prema djetetovim afinitetima i mogućnostima, motivacija i podrška u pisanju domaće zadaće.

ALOHA – MENTALNA ARITMETIKA:Program mentalnog i intelektualnog razvoja u koji se djeca mogu upisati u dobi od 4 do 13 godina. Temelj programa su znanstvena istraživanja o mozgu, a cilj je stvoriti jači mozak pomoću abakusa i “mentalnog računanja”. Više informacija saznajte na: https://aloha.hr/

LOGOPEDSKA TERAPIJA: Provodi se individualno s ciljem uklanjanja poremećaja komunikacije, govora i jezika, a obuhvaća:

  • poticanje ranog govornog, jezičnog i komunikacijskog razvoja djeteta
  • poticanje skladnog i primjerenog jezično-govornog razvoja
  • ispravljanje nepravilnog izgovora glasova
  • otklanjanje poteškoća tečnosti i ritma govora
  • poticanje razvoja predvještina čitanja i pisanja, te usvajanje vještine čitanja, pisanja i računanja.

Roditeljima se sustavno pruža podrška i edukacija o načinima poticanja govornih i jezičnih vještina djeteta , te oni tako postaju aktivni sudionici u procesu terapije, što je od izuzetnog značenja za krajnji uspjeh.