Članovi tima

Vodstvo i članstvo Centra čine kompetentne, visokoobrazovane i stručne osobe, s višegodišnjim znanstvenoistraživačkim i edukacijskim iskustvom te dodatnim obrazovanjem iz različitih terapija. Stručni tim čine stručnjaci različitih profila (rehabilitatori, logopedi, psiholozi, učitelji i odgojitelji) koji provode aktivnosti usmjerene unaprjeđenju kvalitete života djece, mladih i odraslih osoba.

Andrea Gašpar Čičak

MJESTO I GODINA ROĐENJA : Metković, 1988.

ZANIMANJE: Mag. rehab. educ.

ZAPOSLENJE: Profesor rehabilitator u Osnovnoj školi „Milan Amruš“, Slavonski Brod

DODATNE EDUKACIJE: u postupku stjecanja stupnja doktora znanosti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu – studij invaliditeta, Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training, Picture Exchange Communication System (PECS) Level 2 Training.

Član Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora s odobrenjem za samostalan rad (licencijom).Majda Franceško Grabarević

MJESTO I GODINA ROĐENJA : Slavonski Brod, 1973.

ZANIMANJE: Prof. defektolog- logoped

ZAPOSLENJE: Stručni suradnik- logoped u Osnovnoj školi „Milan Amruš“, Slavonski Brod

DODATNE EDUKACIJE: Brain Gym – 101, Certifikat za provođenje SIT-a (Slušnog integracijskog treninga – terapija glazbom), Bal-a-vis-x Training Course (Sessions C: Foundation, Intermediate, Advanced Exercicest Modifications for Special needs),
Autogeni trening – osnovni i napredni tečaj.Antonija Maričević

MJESTO I GODINA ROĐENJA: Slavonski Brod, 1983.

ZANIMANJE: Mag. rehab. educ.

ZAPOSLENJE: Profesor rehabilitator u skupini učenika s poremećajem iz spektra autizma u Osnovnoj školi „Milan Amruš“, Slavonski Brod

DODATNE EDUKACIJE: U procesu stjecanja certifikata za ABA terapeuta (BCBA – Board Certified Behavior Analyst).

Član Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora s odobrenjem za samostalan rad (licencijom).Branka Todorović

MJESTO I GODINA ROĐENJA : Tuzla, 1981.

ZANIMANJE: Mag. rehab. educ.

ZAPOSLENJE: Profesor rehabilitator u Osnovnoj školi „Milan Amruš“, Slavonski Brod

DODATNE EDUKACIJE: BRAIN GYM®101, Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training, Picture Exchange Communication System (PECS) Level 2 Training.

Član Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora s odobrenjem za samostalan rad (licencijom).Nikolina Sentić

MJESTO I GODINA ROĐENJA: Slavonski Brod, 1979.

ZANIMANJE: Mag. rehab. educ.

ZAPOSLENJE: Profesor rehabilitator u Osnovnoj školi „Milan Amruš“, Slavonski Brod

Član Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora s odobrenjem za samostalan rad (licencijom).Ivana Pavić

MJESTO I GODINA ROĐENJA : Slavonski Brod, 1988.

ZANIMANJE: Mag.psych.

Psiholog s posebnim interesom i iskustvom u radu sa školskom djecom, njihovim roditeljima i učiteljima.

DODATNE EDUKACIJE: edukacija za primjenu Wechslerovog testa inteligencije za djecu (WISC-IV).

Član Hrvatske psihološke komore s osnovnom dopusnicom za rad i Društva psihologa Brodsko-posavske županije.Magdalena Nardelli Kovačić

MJESTO I GODINA ROĐENJA : Nova Gradiška, 1954.

ZANIMANJE: dr. obiteljske medicine

DODATNE EDUKACIJE: urgentna medicina, kardiopulmonalna reanimacija, podvodna i telemedicina, Specijalizirana kineziologija – “Three In One Concepts“, shiatsu i refleksoterapija – Divine Healer.

Član Hrvatske liječničke komore.
Mihaela Mataić

MJESTO I GODINA ROĐENJA : Slavonski Brod, 1982.

ZANIMANJE: Dipl.ucitelj razredne nastave s pojačanim programom iz povijesti
 
RADNO ISKUSTVO: 12 godina radnog staza u osnovnim školama od toga 3 godine u OŠ Milan Amruš.