Procjena

Procjena se vrši na Vaš zahtjev, djeci najranije dobi, predškolske dobi, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te odraslim osobama. Vrši se kako bi se dobila cjelovita slika razvoja, funkcioniranja i potreba pojedinog djeteta ili odrasle osobe te njegove obitelji. Utvrđuje se potreba za terapijom i/ili uključivanjem u određene programe.

Ovisno o potrebi i problematici možete se obratiti za procjenu:

  • REHABILITATORU/DEFEKTOLOGU: procjenjuje područje motorike, spoznaje, percepcije, socioemocionalno područje te područje komunikacije općenito.