Edukacije i radionice

Ovisno o potrebi polaznika, ali i postojećeg interesa organiziraju se sljedeće serije radionica za djecu:

  • RADIONICA PRIPREME ZA ŠKOLU
  • SOCIJALIZACIJSKE RADIONICE
  • KREATIVNE RADIONICE
  • SPORTSKE RADIONICE

Serije radionica za roditelje:

  • ANTISTRES RADIONICA
  • RADIONICA POTICANJA KOMUNIKACIJE

Radionice za roditelje i djecu:

  • RADIONICA ZDRAVE PREHRANE

Također organiziramo edukacije za roditelje i stručnjake različitih sadržaja.