Dobro došli

Centar za unaprjeđenje kvalitete života Niteo je udruga koja u fokusu svog djelovanja provodi programe namijenjene poticanju razvojnih potencijala djece uključujući njihove roditelje i obitelji kao aktivne sudionike.

Aktivnosti su organizirane u obliku: individualnih defektoloških tretmana (rana intervencija i poticanje cjelokupnog razvoja djece s teškoćama u razvoju, prevencija, otkrivanje i tretman poteškoća usvajanja vještine čitanja i pisanja, stručna pedagoška pomoć pri usvajanju formalnih znanja i vještina u djece osnovnoškolske dobi), grupnih radionica za djecu, predavanja, savjetovanja i radionica za roditelje, edukacija stručnjaka koji sustavno rade s djecom.

Interesno područje Centra namijenjeno je svim dobnim skupinama pa je bitan dio djelovanja usmjeren poticanju, učenju i primjeni zdravih stilova života, te upoznavanju i primjeni alternativnih metoda i postupaka za postizanje i održavanje zdravlja svih ljudi.